ARKIB BERITA

Jabatan Perkhidmatan Pembetungan telah mengadakan satu taklimat pengambilan pegawai dan  kakitangan kejuruteraan bagi tujuan pengisian Unit Pakar Rejimen Askar Wataniah pada 30 Ogos 2019 (Jumaat) , bertempat di Bilik Latihan Tingkat 7, Jabatan Pekhidmatan Pembetungan. Taklimat telah disampaikan Leftenan Kolonel Mohd Nizam Bin Daud,  tujuan taklimat ini adalah bagi membuka peluang kepada pegawai dan kakitangan Jabatan yang berminat untuk menyertai Rejimen Askar Wataniah di Unit Pakar Kejuruteraan Air.

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air ( PETRA )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Bahagian Bekalan Air ( BBA )

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com