KERJA-KERJA CCTV RANGKAIAN PAIP PEMBETUNGAN

Status: Pembinaan

BilProjekKapasiti(PE)Tarikh Milik TapakTarikh SiapPautanStatusMaklumat Lanjut
1PAKEJ F17 Kerja-kerja Cctv Rangkaian Paip Pembetungan Awam Sedia Ada Di SelangorPembinaanMaklumat Lanjut

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ( NRECC )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Jabatan Alam Sekitar (JAS)

Jabatan Biokeselamatan (JBK)

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com