KERJA-KERJA CCTV RANGKAIAN PAIP PEMBETUNGAN

Status: Pembinaan

BilProjekKapasiti(PE)Tarikh Milik TapakTarikh SiapPautanStatusMaklumat Lanjut
1PAKEJ F17 Kerja-kerja Cctv Rangkaian Paip Pembetungan Awam Sedia Ada Di SelangorPembinaanMaklumat Lanjut

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air ( PETRA )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Bahagian Bekalan Air ( BBA )

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com