PENERBITAN

Name

Modified

Modified by

1. Brochure Projek Kota Setar

September 10, 2019

Quek Ming Jen Quek Ming Jen

[easy_media_download url="https://www.jpp.gov.my/wp-content/uploads/2021/07/Brochure-Projek-Kota-Setar.pdf" text="Muat Turun"]

2. Brochure Projek Pembetungan Kuantan

September 10, 2019

Quek Ming Jen Quek Ming Jen

[easy_media_download url="https://www.jpp.gov.my/wp-content/uploads/2021/07/Brochure-Projek-Pembetungan-Kuantan.pdf" text="Muat Turun"]

3. Projek Pembetungan Langat Sistem Pembentungan Berinovasi dan Lestari Alam BM May 2019

September 10, 2019

Quek Ming Jen Quek Ming Jen

[easy_media_download url="https://www.jpp.gov.my/wp-content/uploads/2021/07/Projek-Pembetungan-Langat-Sistem-Pembentungan-Berinovasi-dan-Lestari-Alam-BM-May-2019.pdf" text="Muat Turun"]

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ( NRECC )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Jabatan Alam Sekitar (JAS)

Jabatan Biokeselamatan (JBK)

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com