PENERBITAN

Name

Modified

Modified by

1. Brochure Projek Kota Setar

September 10, 2019

Quek Ming Jen Quek Ming Jen

[easy_media_download url="https://www.jpp.gov.my/wp-content/uploads/2021/07/Brochure-Projek-Kota-Setar.pdf" text="Muat Turun"]

2. Brochure Projek Pembetungan Kuantan

September 10, 2019

Quek Ming Jen Quek Ming Jen

[easy_media_download url="https://www.jpp.gov.my/wp-content/uploads/2021/07/Brochure-Projek-Pembetungan-Kuantan.pdf" text="Muat Turun"]

3. Projek Pembetungan Langat Sistem Pembentungan Berinovasi dan Lestari Alam BM May 2019

September 10, 2019

Quek Ming Jen Quek Ming Jen

[easy_media_download url="https://www.jpp.gov.my/wp-content/uploads/2021/07/Projek-Pembetungan-Langat-Sistem-Pembentungan-Berinovasi-dan-Lestari-Alam-BM-May-2019.pdf" text="Muat Turun"]

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air ( PETRA )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Bahagian Bekalan Air ( BBA )

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com