KERJA-KERJA PERMULIHARAAN RANGKAIAN PAIP PEMBETUNGAN

Status: Pembinaan

BilProjekKapasiti(PE)Tarikh Milik TapakTarikh SiapPautanStatusMaklumat Lanjut
1(FASA 1) Pakej G10 – Kerja-kerja Pemulihan Rangkaian Paip Pembetungan Awam Sediada Di Ampang, Selangor -3/14/20183/13/2021PembinaanMaklumat Lanjut

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air ( PETRA )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Bahagian Bekalan Air ( BBA )

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com