KERJA-KERJA PERMULIHARAAN RANGKAIAN PAIP PEMBETUNGAN

Status: Pembinaan

BilProjekKapasiti(PE)Tarikh Milik TapakTarikh SiapPautanStatusMaklumat Lanjut
1(FASA 1) Pakej G10 – Kerja-kerja Pemulihan Rangkaian Paip Pembetungan Awam Sediada Di Ampang, Selangor -3/14/20183/13/2021PembinaanMaklumat Lanjut

Kementerian/Jabatan

Kementerian Alam Sekitar dan Air

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Jabatan Alam Sekitar (JAS)

Jabatan Biokeselamatan (JBK)

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com