LAPORAN

1. Laporan Tahunan JPP 2021

Laporan-Tahunan-JPP-2021

2. Laporan Tahunan JPP 2018

Laporan-Tahunan-JPP-2018

3. Laporan Tahunan JPP 2017

Laporan-Tahunan-JPP-2017

4. Laporan Tahunan JPP 2016

Laporan-Tahunan-JPP-2016

5. Laporan Tahunan JPP 2015

Laporan-Tahunan-JPP-2015

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air ( PETRA )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Bahagian Bekalan Air ( BBA )

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com