LAPORAN

1. Laporan Tahunan JPP 2018

[easy_media_download url="https://www.jpp.gov.my/wp-content/uploads/2021/07/Laporan-Tahunan-JPP-2018.pdf" text="Muat Turun"]

1. Laporan Tahunan JPP 2017

[easy_media_download url="https://www.jpp.gov.my/wp-content/uploads/2021/07/Laporan-Tahunan-JPP-2017.pdf" text="Muat Turun"]

1. Laporan Tahunan JPP 2016

[easy_media_download url="https://www.jpp.gov.my/wp-content/uploads/2021/07/Laporan-Tahunan-JPP-2016.pdf" text="Muat Turun"]

1. Laporan Tahunan JPP 2015

[easy_media_download url="https://www.jpp.gov.my/wp-content/uploads/2021/07/Laporan-Tahunan-JPP-2015.pdf" text="Muat Turun"]

Kementerian/Jabatan

Kementerian Alam Sekitar dan Air

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Jabatan Alam Sekitar (JAS)

Jabatan Biokeselamatan (JBK)

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com