LAPORAN

1. Laporan Tahunan JPP 2021

Laporan-Tahunan-JPP-2021

2. Laporan Tahunan JPP 2018

Laporan-Tahunan-JPP-2018

3. Laporan Tahunan JPP 2017

Laporan-Tahunan-JPP-2017

4. Laporan Tahunan JPP 2016

Laporan-Tahunan-JPP-2016

5. Laporan Tahunan JPP 2015

Laporan-Tahunan-JPP-2015

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ( NRECC )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Jabatan Alam Sekitar (JAS)

Jabatan Biokeselamatan (JBK)

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com