Info Projek

Projek

Kerja-kerja Rasionalisasi 17 Buah Loji Rawatan Kumbahan Di Kawasan Setapak, Keramat Dan Wangsa Melawati, Kuala Lumpur (Pakej 2- Zon B3)

Kapasiti (PE)

Tarikh Milik Tapak

2/05/2013

Tarikh Siap

22/06/2019

Keterangan

LATAR BELAKANG PROJEK :

Projek ini merupakan salah sebuah projek Greater KL River Of Life (ROL) dengan kaedah pelaksanaan adalah secara konvensional.

 

 

Odor System

Penambahan Kolam Sedia Ada

​​

Pembinaan Manhole

KOMPONEN/SKOP PROJEK :

  • Merasionalisasi dan menyahtauliah lapan (8) buah loji rawatan kumbahan awam sedia ada;
  • Membina  tiga (3) buah rumah pam iaitu  KLR 146, KLR 317 dan AMA 007;
  • Memasang paip pembetungan seperti berikut;

     i. Pengorekan terbuka (open cut) sepanjang
        5.799km.
     ii. Paip gerekan (pipe jacking) sepanjang
        1.436km.

BUTIRAN PROJEK :
Tarikh Milik Tapak    : 2 Mei 2013
Tarikh Siap                 : 22 Jun 2019

Pautan

Status

Pembinaan

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air ( PETRA )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Bahagian Bekalan Air ( BBA )

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com