Info Projek

Projek

PAKEJ D49 – Pembinaan Rangkaian Paip Pembetungan Di Kajang 1 Dan Kajang 3, Kajang, Selangor (Reka &Bina)

Kapasiti (PE)

Tarikh Milik Tapak

20/03/2014

Tarikh Siap

31/03/2019

Keterangan

LATAR BELAKANG PROJEK :

Projek pembinaan rangkaiaan paip pembetungan di Kajang 1& Kajang 3 dilaksanakan di bawah Program Economic Transformation Programme (ETP) Greater KL/KV Sewerage Non River. Projek ini bertujuan untuk meningkatkan liputan kawasan perkhidmatan pembetungan di kawasan tadahan di negeri Selangor dan meningkatkan kualiti efluen berdasarkan keperluan Jabatan Alam Sekitar.

 

Kawasan Tadahan Pembetungan Keseluruhan di bawah projek ini

 

Rumah Pam Berkapasiti 110,000PE Yang Telah Siap Dibina Di Taman Kajang Baru, Kajang, Selangor

 

Kerja-Kerja Pemasangan Paip Forcemain Berdiameter 700mm Merentasi Sg Langat Berhampiran Stesen MRT Stadium Kajang

Kerja-Kerja Pemasangan Paip Pembetungan Berdiameter 1500mm Dengan Kaedah Pipe Jacking Di Jalan Cheras Berdekatan Dengan Stesen MRT Sg. Jernih

 

Kerja-Kerja Pembinaan Lurang Dan Penanaman Cerucuk Menggunakan Kaedah Silent Piler Bagi Pemasangan Paip Pembetungan Berdiameter 600mm Di Kawasan Perindustrian Sg. Chua​

KOMPONEN/SKOP PROJEK:

  • Membina rangkaian paip pembetungan sepanjang 36km. (Paip Pembetung Graviti ~ 28km, Paip Bertekanan ~ 8km).
  • Pembinaan Stesen Pam sebanyak 9 buah.
  • Menyahtauliah dan merobohkan 51 buah loji awam dan 13 buah loji rawatan persendirian dalam premis kerajaan.
  • Menyahtauliah sebuah loji rawatan kumbahan persendirian dalam tanah persendirian.
  • Ujian dan pemeriksaan sistem rangkaiaan paip pembetungan​
 

BUTIRAN PROJEK :
Tarikh Milik Tapak : 20 Mac 2014        
Tarikh Siap              : 31 Mac 2019 

Pautan

Status

Pembinaan

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air ( PETRA )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Bahagian Bekalan Air ( BBA )

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com