Info Projek

Projek

Projek Rangkaian Paip Pembetungan Di Bayan Baru, Pulau Pinang (Fasa 2).

Kapasiti (PE)

70,000PE

Tarikh Milik Tapak

9/10/2015

Tarikh Siap

12/06/2010

Keterangan

LATAR BELAKANG PROJEK :

Dibawah Rancangan Malaysia Ke-10, sejumlah RM440,500.00 juta telah diperuntukkan khas untuk program mempertingkatkan mutu perkhidmatan pembetungan bagi kawasan tadahan pembetungan di Bayan Baru, Pulau Pinang. Kerajaan Malaysia melalui Jabatan Perkhidmatan Pembetungan telah diberi mandat untuk membina Loji Rawatan Kumbahan Serantau dan Rangkaian Paip Pembetungan di Bayan Baru, Pulau Pinang untuk meningkatkan mutu perkhidmatan pembetungan bagi membantu meningkatkan kualiti air Sungai Kluang.

 

 

Kerja-kerja Reinstantemnt

Concreting base

 

Kerja-kerja Ukur Jajaran Paip

KOMPONEN/SKOP PROJEK :

  • Memasang paip pembetungan bersaiz daripada 225mm (VCP) hingga 1800mm (RCP) secara graviti sepanjang 18.3km;
  • Memasang paip pembetungan secara forcemainsaiz 300mm (DI Pipe) sepanjang 0.6km;
  • Membina sebuah rumah pam berkapasiti 8,600PE;
  • Menaiktaraf rumah pam sedia ada daripada 40,000 PE kepada 70,000 PE;
  • Merasionalisasi dan menyahtauliah 11 buah loji rawatan kumbahan awam sedia ada.

BUTIRAN KONTRAK :
Tarikh Milik Tapak         : 9 Oktober 2015
Tarikh Siap                      : 12 Jun 2020

Pautan

Status

Pembinaan

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air ( PETRA )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Bahagian Bekalan Air ( BBA )

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com