Info Projek

Projek

Loji Rawatan Kumbahan Serantau Di Bayan Baru, Pulau Pinang (Fasa 2)

Kapasiti (PE)

200,000 PE ( 650,000 Untimate PE)

Tarikh Milik Tapak

9/10/2015

Tarikh Siap

25/05/2019

Keterangan

LATAR BELAKANG PROJEK :

Dibawah Rancangan Malaysia Ke-10, sejumlah RM440,500.00 juta telah diperuntukkan khas untuk program mempertingkatkan mutu perkhidmatan pembetungan bagi kawasan tadahan pembetungan di Bayan Baru, Pulau Pinang. Kerajaan Malaysia melalui Jabatan Perkhidmatan Pembetungan telah diberi mandat untuk membina Loji Rawatan Kumbahan Serantau dan Rangkaian Paip Pembetungan di Bayan Baru, Pulau Pinang untuk meningkatkan mutu perkhidmatan pembetungan bagi membantu meningkatkan kualiti air Sungai Kluang.

Pelaksanaan projek ini melibatkan kerja-kerja menaiktaraf loji rawatan kumbahan sedia ada dari 200,000 PE kepada 650,000 PE dengan menggunakan sistem Moving Bed Bio Reactor (MBBR). Luas keseluruhan tapak loji adalah 118,210 m² (29.21 ekar) manakala luas kawasan menaiktaraf loji adalah 39,050 m² (9.65 ekar). Loji Bayan Baru memberi perkhidmatan kepada kawasan Bayan Baru, Sungai Ara, Bukit Jambul, Sungai Dua, Sungai Nibong, Batu Uban dan Bayan kepada Free Trade Zone. Pelepasan efluen terawat adalah ke dalam Sungai Kluang dan seterusnya dialirkan ke laut yang berada 1km daripada tapak loji. ​

 

Form work at primary clarifier

Pemasangan Rebar

Aeration tank at primary clarifier

KOMPONEN/SKOP PROJEK :

  • Membina, menyiapkan, menguji dan mentauliah loji rawatan kumbahan dengan menggunakan sistem  Moving Bed Bio Reactor (MBBR) untuk tambahan 450,000 PE bagi mematuhi kualiti efluen Kategori 1 Standard A.

BUTIRAN PROJEK :​

Tarikh Milik Tapak     :  9 Oktober 2015   
Tarikh Siap                  :  25 Mei 2019​

 

Pautan

Status

Pembinaan

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air ( PETRA )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Bahagian Bekalan Air ( BBA )

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com