Info Projek

Projek

Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Sub-Serantau Upper Kerayong Di Zone 1- Taman Maluri C dan Zon 3- Taman Lembah Maju, Selangor

Kapasiti (PE)

Tarikh Milik Tapak

26/02/2014

Tarikh Siap

6/04/2019

Keterangan

LATAR BELAKANG PROJEK :

Projek Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Sub-Serantau Upper Kerayong, Selangor adalah salah sebuah projek yang telah diluluskan untuk dilaksanakan di bawah peruntukan Greater KL/KV.

Projek ini perlu dilaksanakan kerana aliran kumbahan dari kawasan tadahan ini tidak dapat dialirkan ke  Lower Kerayong. Tapak-tapak loji yang dikenal pasti adalah di Zon 1 (Taman Maluri C) KLR099 dan Zon 3 (Taman Lembah Maju) AMA091.

 

Logi Taman Maluri C

Balancing tank di Taman Lembah Maju

Sludge Thicening Building di Taman Lembah Maju

Sludge Thicening Building Di Taman Maluri C450mm​​​

KOMPONEN/SKOP PROJEK:

Skop kerja kontraktor bagi projek ini merangkumi kerja-kerja membina / menaiktaraf loji sub serantau sebagaimana berikut:

No Jenis Sistem No Aset Lokasi Cadangan Sistem Naik Taraf Pe
Naiktaraf
Kategori 1
Standard A
1 Aerated Lagoon KLR099 Zon 1, Taman Maluri C Extended Aeration C&S: 243,000 PE
M&E: 162,000 PE
2 Aerated Lagoon AMA091 Zon 3,
Taman Lembah Maju
Sequential Batch Reactor C&S: 74,000 PE
M&E: 37,000 PE


BUTIRAN PROJEK:
Tarikh Milik Tapak : 26 Feb 2014
Tarikh Siap              : 6 April 2019​

Pautan

Status

Pembinaan

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air ( PETRA )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Bahagian Bekalan Air ( BBA )

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com