BERITA

Majlis Pelancaran Aliran Kumbahan Pertama Dari Stesen Pam Kuyoh ke Loji Rawatan Kumbahan Serantau Puchong di Taman Mawar yang dirasmikan oleh Tuan Ir. Syed Jaafar Idid Bin Syed Abdyllah Idid, Ketua Pengarah Jabatan Perhidmatan Pembetungan

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ( NRECC )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Jabatan Alam Sekitar (JAS)

Jabatan Biokeselamatan (JBK)

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com