Info Projek

Projek

Pakej D47- Pembinaan Rangkaian Paip Pembetungan Di Kawasan Petaling Jaya (Utara) Di Negeri Selangor Darul Ehsan (Reka & Bina)

Kapasiti (PE)

Tarikh Milik Tapak

21/03/2013

Tarikh Siap

20/03/2017

Keterangan

Objektif

  • Mempertingkatkan kualiti Sungai Ara dan Sungai Penchala dengan kaedah merasionalisasikan dan menyahtauliah 119 buah loji rawatan kumbahan awam.
  • Aliran kumbahan daripada loji-loji tersebut akan disalirkan ke loji serantau di Pantai Dalam (KLR348 & KLR132).
  • Mempertingkatkan kecekapan pengurusan system pembetungan dalam kawasan tadahan Petaling Jaya Utara.

Skop Kerja​

  • Menjalankan kerja-kerja penyiasatan awal ( Dilapidation Survay, Utility detection, Engineering Survay and Soil Ivestigation)
  •  Merekabentuk keseluruhan sistem rangkaian paip pembetungan dan Stesen Pam. 
  • Membina rangkaian paip pembetungan, Stesen  Pam dan merasionalisasikan loji yang sediada.

 

Pautan

Status

Pembinaan

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air ( PETRA )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Bahagian Bekalan Air ( BBA )

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com