Info Projek

Projek

Kerja-kerja Rasionalisasi 17 Buah Loji Rawatan Kumbahan Di Kawasan Setapak, Keramat Dan Wangsa Melawati, Kuala Lumpur (Pakej 2- Zon B3)

Kapasiti (PE)

Tarikh Milik Tapak

2/05/2013

Tarikh Siap

22/06/2019

Keterangan

LATAR BELAKANG PROJEK :

Projek ini merupakan salah sebuah projek Greater KL River Of Life (ROL) dengan kaedah pelaksanaan adalah secara konvensional.

 

 

Odor System

Penambahan Kolam Sedia Ada

​​

Pembinaan Manhole

KOMPONEN/SKOP PROJEK :

  • Merasionalisasi dan menyahtauliah lapan (8) buah loji rawatan kumbahan awam sedia ada;
  • Membina  tiga (3) buah rumah pam iaitu  KLR 146, KLR 317 dan AMA 007;
  • Memasang paip pembetungan seperti berikut;

     i. Pengorekan terbuka (open cut) sepanjang
        5.799km.
     ii. Paip gerekan (pipe jacking) sepanjang
        1.436km.

BUTIRAN PROJEK :
Tarikh Milik Tapak    : 2 Mei 2013
Tarikh Siap                 : 22 Jun 2019

Pautan

Status

Pembinaan

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ( NRECC )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Jabatan Alam Sekitar (JAS)

Jabatan Biokeselamatan (JBK)

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com