PIAGAM PELANGGAN

Komitmen Jabatan Perkhidmatan Pembetungan adalah untuk merancang dan melaksana projek pembetungan bagi memenuhi pembangunan negara.

​​​​

Dengan ini kami memberikan komitmen bahawa,

1. Memastikan semua projek disiapkan mengikut jadual masa pembinaan iaitu:

– Bagi projek kecil loji rawatan kumbahan yang nilainya kurang dari RM 50 juta, tidak melebihi 24 bulan.

– Bagi projek loji rawatan kumbahan yang nilainya melebihi RM 50 juta, tidak melebihi 36 Bulan.

– Bagi projek rangkaian paip, tidak melebihi 42 bulan. ​​​

2. Semua tuntutan bayaran kemajuan projek yang lengkap akan disemak dan diperakukan dalam tempoh 14 hari.

3. Maklum balas dan penjelasan terhadap setiap aduan pelaksanaan projek yang timbul adalah dalam tempoh 3 hari bekerja.​

 

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ( NRECC )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Jabatan Alam Sekitar (JAS)

Jabatan Biokeselamatan (JBK)

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com