PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN

 

Komitmen JPP adalah menyedia dan melaksanakan projek pembetungan bagi memenuhi pembangunan negara. Dengan ini kami memberikan komitmen bahawa:

 

  1. Bagi projek di peringkat pra-pembinaan, tertakluk kepada syarat-syarat tiada masalah di tapak, peruntukan yang mencukupi, skop projek yang diluluskan oleh EPU dan kelulusan makmal pengurusan nilai/ kejuruteraan nilai telah diperolehi, maka tempoh perancangan sehingga SST adalah seperti berikut:

 a ) Konvensional 21 bulan; dan

 b ) Reka & Bina 9 bulan

 

  1. Bagi projek di peringkat pembinaan, tertakluk kepada projek sehingga RM350 juta dan syarat-syarat pengambilan balik tanah selesai, tiada halangan di tapak projek dan peruntukan disediakan mencukupi maka semua projek dalam pembinaan akan disiapkan mengikut jadual masa pembinaan seperti berikut:

  a ) Bagi projek loji rawatan kumbahan tidak melebihi 48 bulan;

  b ) Bagi projek rangkaian paip pembetungan tidak melebihi 60 bulan; dan

  c ) Bagi projek loji rawatan kumbahan dan rangkaian paip pembetungan tidak melebihi 60 bulan.

 

*Bagi projek yang melebihi RM350 juta penetapan tempoh masa tertakluk kepada skop kerja

 

  1. Semua tuntutan bayaran kemajuan projek yang lengkap akan disemak dan diperakukan dalam tempoh 14 hari hari bekerja.

 

  1. Maklum balas dan penjelasan terhadap setiap aduan pelaksanaan projek yang timbul adalah dalam tempoh 3 hari bekerja.

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air ( PETRA )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Bahagian Bekalan Air ( BBA )

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com