Info Projek

Projek

Pakej Pakej D54 – Pembinaan Rangkaian Paip Pembetungan Di Kawasan Upper Kerayong , Selangor Bagi Zon 1 & Zon 3 (Reka & Bina)

Kapasiti (PE)

Zon 1: 162,000PE Dan Zon 3:37,000PE

Tarikh Milik Tapak

26/02/2014

Tarikh Siap

25/02/2018

Keterangan

LATAR BELAKANG PROJEK :

Projek Pakej D54 ini merupakan sebahagian daripada kerja-kerja di bawah inisiatif Greater KL yang akan dilaksanakan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan.

 

Pipe Jacking

Pembinaan Manhole

Kerja-kerja Penurapan Jalan

Factory Accetance Test

KOMPONEN/SKOP PROJEK:

  • Skop kerja bagi projek ini meliputi kerja-kerja merekabentuk dan membina sistem pembetungan baru bagi fasa 1 (Zon 1: 162,000 PE dan Zon 3: 37,000 PE);
  • Merasionalisi 16 buah loji rawatan kumbahan kecil termasuk kerja-kerja sambungan terhadap 7 buah premis kerajaan yang berada di dalam kawasan tadahan.
  • Mengalirkan air sisa kumbahan tersebut ke loji rawatan kumbahan berpusat di Taman Lembah Maju dan Taman Maluri C (AMA091 & KLR099).​

BUTIRAN PROJEK :

Tarikh Milik Tapak :  26 Feb 2014  

Tarikh Siap             :  25 Feb 2018

 

Pautan

Status

Pembinaan

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ( NRECC )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Jabatan Alam Sekitar (JAS)

Jabatan Biokeselamatan (JBK)

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com