Info Projek

Projek

Pakej Pakej D54 – Pembinaan Rangkaian Paip Pembetungan Di Kawasan Upper Kerayong , Selangor Bagi Zon 1 & Zon 3 (Reka & Bina)

Kapasiti (PE)

Zon 1: 162,000PE Dan Zon 3:37,000PE

Tarikh Milik Tapak

26/02/2014

Tarikh Siap

25/02/2018

Keterangan

LATAR BELAKANG PROJEK :

Projek Pakej D54 ini merupakan sebahagian daripada kerja-kerja di bawah inisiatif Greater KL yang akan dilaksanakan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan.

 

Pipe Jacking

Pembinaan Manhole

Kerja-kerja Penurapan Jalan

Factory Accetance Test

KOMPONEN/SKOP PROJEK:

  • Skop kerja bagi projek ini meliputi kerja-kerja merekabentuk dan membina sistem pembetungan baru bagi fasa 1 (Zon 1: 162,000 PE dan Zon 3: 37,000 PE);
  • Merasionalisi 16 buah loji rawatan kumbahan kecil termasuk kerja-kerja sambungan terhadap 7 buah premis kerajaan yang berada di dalam kawasan tadahan.
  • Mengalirkan air sisa kumbahan tersebut ke loji rawatan kumbahan berpusat di Taman Lembah Maju dan Taman Maluri C (AMA091 & KLR099).​

BUTIRAN PROJEK :

Tarikh Milik Tapak :  26 Feb 2014  

Tarikh Siap             :  25 Feb 2018

 

Pautan

Status

Pembinaan

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air ( PETRA )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Bahagian Bekalan Air ( BBA )

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com