Info Projek

Projek

Kerja- Kerja Rasionalisasi Loji – Loji Sediada Ke Rumah Pam Si Rusa, Port Dickson, Negeri Sembilan.

Kapasiti (PE)

Tarikh Milik Tapak

12/03/2014

Tarikh Siap

8/03/2018

Keterangan

LATAR BELAKANG PROJEK :

Kerja-kerja rasionalisasi loji-loji sedia ada ke rumah pam  Si Rusa, Port Dickson, Negeri Sembilan adalah projek yang telah diluluskan di bawah peruntukan Wang Akaun Amanah Pembetungan (SCC). Tumpuan khusus projek ini adalah untuk meningkatkan liputan perkhidmatan sistem pembetungan dan meningkatkan kualiti alam sekitar di Si Rusa, Port Dickson. Projek ini dilaksanakan secara kaedah konvensional.

KOMPONEN/SKOP PROJEK:

  • Memasang paip baharu secara pipe jacking sepanjang 0.996km.
  • Memasang paip baharu secara pengorekan terbuka sepanjang 0.095km.
  • Memasang paip baharu forcemain sepanjang 0.850km.
  • Membina lurang sebanyak 14 buah.
  • Merasionalisasi loji rawatan kumbahan awam sediada sebanyak 3 buah.
  • Menaiktaraf 2 buah loji rawatan kumbahan kepada rumah pam.
  • Menyambung 10 buah premis Kerajaan dan 68 buah premis individu.
  • Membaikpulih paip rosak di Sunggala sepanjang 0.010km.
  • Pemeriksaan CCTV bagi paip pembetungan sepanjang 3.8km.

 

 

Kerja-kerja Bina Parit

Kerjakerja Pam & Watering

 

Pemasangan Drain Cover

Kerja-kerja Pembersihan Lurang​

Pautan

Status

Pembinaan

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air ( PETRA )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Bahagian Bekalan Air ( BBA )

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com