Info Projek

Projek

Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Serantau Bandaraya Melaka Di Batu Berendam, Melaka Bandaraya Bersejarah

Kapasiti (PE)

Tarikh Milik Tapak

6/03/2017

Tarikh Siap

20/03/2020

Keterangan

LATAR BELAKANG PROJEK :

Tadahan Pembetungan Bandaraya Melaka terbahagi kepada 2 tadahan utama iaitu tadahan Tambak Laut dan Batu Berendam. Projek ini akan memberi fokus kepada pelaksanaan tadahan Batu Berendam yang meliputi sub tadahan Batu Berendam, sub tadahan Sg Putat dan sub tadahan Melaka East. Terletak di dalam daerah Melaka Tengah dan di bawah pentadbiran pihak berkuasa tempatan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya (MPHTJ). Tapak seluas 14.4 Ha (lot 16643 dan 16644) telah dirizabkan untuk maksud pembangunan sistem pembetungan berpusat.

 

Construction of wall at aeration tank

Construction roof slab TNB

Istall Rebar for base slab at sludge holding tank

Excavation 3 stage zone a and base zone B at inlet chamber

KOMPONEN/SKOP PROJEK :

Membina STP Serantau Batu Berendam ini menggunakan sistem rawatan Extended Aeration (EA) Fasa 1: 140,000PE ultimate: 560,000PE.

BUTIRAN PROJEK:

Tarikh Milik Tapak : 6 Mac 2017
Tarikh Siap              : 6 Mac 2020

Projek (Fizikal)
Setakat 31 Dis 2018

 

Pautan

Status

Pembinaan

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air ( PETRA )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Bahagian Bekalan Air ( BBA )

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com