Info Projek

Projek

Projek Tawaran Semula Bagi Projek Kerja- Kerja Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Dan Rangkaian Paip Pembetungan Di Kawasan Tadahan Tampin Tengah

Kapasiti (PE)

Tarikh Milik Tapak

2/01/2014

Tarikh Siap

5/07/2019

Keterangan

LATAR BELAKANG PROJEK :

Kerajaan Malaysia mellaui Jabatan Perkhidmatan Pembetungan telah melantik Ciptamas Consult Sdn. Bhd. sebagai Jurutera Perunding untuk menyediakan perkhidmatan kejuruteraan profesional untuk Kerja-Kerja Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan, Rangkaian Paip Pembetungan Dan Rasionalisasi Loji-Loji Sedia Ada Di Kawasan Tadahan Tampin Tengah Negeri Sembilan.

Jabatan Perkhidmatan Pembetungan (JPP) merancang untuk membina loji Rawatan Kumbahan (STP), Rangkaian Pembetung Batang, Stesen Rangkaian Pembuangan dan lain-lain yang berkaitan untuk Kawasan tadahan pembetungan Tampin Tengah.

 

 

Pam Stesen Gunung Mas, Tampin

 

Rankaian paip pembetungan graviti sepanjang 9.011 KM

Loji STP Taman Clonlee

 

KOMPONEN/SKOP PROJEK :

Projek pembinaan loji rawatan kumbahan dan rangkaian paip pembetungan di kawasan tadahan Tampin Tengah meliputi pembinaan kemudahan berikut:

  • Sebuah loji rawatan kumbahan sub-serantau berkapasiti 20,000PE di Taman Clonlee.
  • Sebuah stesen pam rangkaian No.1 berkapasiti 30,000PE untuk kerja kerja C&S dan 15,000PE penduduk setara untuk kerja kerja M&E.
  • Sebuah stesen pam di Taman Gunung Mas berkapasiti 1,785PE.
    Rangkaian paip pembetungan graviti sepanjang 9.011 km, bersaiz 225 mm sehingga 1050 mm diameter dan paip pembetungan secara tekanan sepanjang 0.955 km merangkumi saiz berdiameter 150 mm dan 350 mm.
  • Rasionalisasi sepuluh (10) buah loji rawatan kumbahan sedia (17,094PE).

BUTIRAN PROJEK :
Tarikh Milik Tapak  :  2 Jan 2014
Tarikh Siap              :  5 Julai 2019

Pautan

Status

Pembinaan

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air ( PETRA )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Bahagian Bekalan Air ( BBA )

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com