Info Projek

Projek

Menaiktaraf Logi Rawatan Kumbahan KL1029 Di Pantai Tengah, Langkawi, Kedah Darul Aman (Reka dan Bina)

Kapasiti (PE)

30,000PE

Tarikh Milik Tapak

17/08/2015

Tarikh Siap

16/02/2017

Keterangan

LATAR BELAKANG PROJEK :

Pulau Langkawi adalah salah satu kawasan tarikan pelancongan popular di Malaysia. Oleh itu, persekitaran yang bersih terutamanya pantai, laut dan sebagainya memainkan peranan penting dalam meningkatkan industri pelancongan di Pulau Langkawi. Untuk menjadikan Pulau Langkawi sebagai 10 di dalam senarai destinasi Eko-Pelancongan pada tahun 2015 seperti yang tertera di Pelan Pelancongan Langkawi 2011-2015, Kerajaan Malaysia melalui agensinya Jabatan Perkhidmatan Pembetungan telah mengambil inisiatif untuk mengembangkan infrastruktur pembetungan.

 

Logi Rawawatan Kumbahan LK1029

Admin and Scada Buiding

KOMPONEN/SKOP PROJEK :

Menaiktaraf unit-unit proses sedia ada bagi kerja-kerja awam dan struktur dan kerja-kerja mekanikal dan elektrikal (peralatan, paip, kelengkapan, mengangkat dan lain-lain kepada 30,000PE iaitu inlet works, primary screen, dan sludge holding tank.

Merekabentuk dan membina kemudahan baru seperti berikut bagi kerja-kerja awam dan struktur dan kerja-kerja mekanikal dan elektrikal (peralatan, paip, kelengkapan, mengangkat dan lain-lain) seperti berikut :

  1. Pre treament works (secondary screen, grit and oil & grease chamber, anoxic   tank for 30,000PE);
  2.  Anoxic tank for 20,000PE
  3. Intensive clarifier tanj for 20,000PE

Merekabentuk kemudahan infrastruktur baruyang lengkap.

BUTIRAN PROJEK :

Tarikh Milik Tapak :  17 Ogos 2015

Tarikh Siap             :  16 Februari 2017

Pautan

Status

Pembinaan

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air ( PETRA )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Bahagian Bekalan Air ( BBA )

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com