ARKIB BERITA

Majlis Pelancaran Aliran Kumbahan Pertama Projek Pembetungan Langat telah disempurnakan oleh YB Dr. Xavier Jayakumar, Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli (KATS) pada 3 Oktober 2019

Pembinaan loji ini berjaya memproses air kumbahan sehingga tiga kali ganda dengan mengadaptasi teknologi Jepun ‘Deep Aeration Method’ yang mampu mengurangkan carbon footprint.

Apabila siap kelak projek ini,ia mampu menampung keperluan rawatan kumbahan sebanyak 920,00 penduduk bersamaan 207 MLD (Mega Liter / Day) bagi tempoh 20-30 tahun akan datang.

Konsep regionalisasi dalam projek pembetungan adalah penyelesaian jangka panjang bagi memastikan sumber air terjaga di samping mengurangkan punca pencemaran.

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air ( PETRA )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Bahagian Bekalan Air ( BBA )

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com