BERITA

Lawatan Tapak bersama Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Pembetungan iaitu Ybrs. Ir Syed Jaafar Idid Bin Syed Abdyllah ke Tapak Projek Loji Rawatan Kumbahan Serantau dan Rangkaian Paip Pembetungan di Papan Daerah Ki​​nta bagi Pakej 3 bagi melihat Kemajuan kerja di tapak.​

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ( NRECC )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Jabatan Alam Sekitar (JAS)

Jabatan Biokeselamatan (JBK)

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com