Info Projek

Projek

Pakej D43 – Pembinaan Rangkaian Paip Pembetungan Dan Rasionalisasi Loji Rawatan Kumbahan Di Batu, Jinjang – Kepong, Kuala Lumpur (Reka&bina)

Kapasiti (PE)

Tarikh Milik Tapak

8/04/2014

Tarikh Siap

27/08/2019

Keterangan

LATAR BELAKANG PROJEK :

Sebagai bandaraya utama dan pusat komersial negara, Greater Kuala Lumpur (KL)/Klang Valley, National Key Economics Area (NKEA) mewakili komponen teramat penting di dalam pelan transformasi Malaysia. Ia adalah inisiatif merangkumi perancangan, pengendalian dan pengurusan sisa kumbahan dan penaiktarafan perkhidmatan pembetungan bagi bandaraya metropolis. Projek pakej  “D” adalah skop kerja-kerja membina sistem rangkaian paip pembetungan dan mengalirkan air sisa kumbahan ke loji rawatan kumbahan serantau

 

 

Kerja-kerja Pemasangan Paip Graviti Secara Pipe Jacking 1800MM Ø DI Zon 5B

kerja-kerja pemasangan paip forcemain (korekan terbuka) 1000MM Ø di Zon 2C

​Kerja Pengorekan Lubang Pit Di MH5 Zon 1C

KOMPONEN/SKOP PROJEK :

  • Merekabentuk dan membina sistem rangkaian paip pembetungan di kawasan tadahan pembetungan Jinjang-Kepong
  • Merasionalisasi dan menyahtauliah 50 loji rawatan kumbahan awam.

BUTIRAN PROJEK :
Tarikh Milik Tapak : 8 April 2014
Tarikh Siap              : 27 Ogos 2019

Pautan

Status

Pembinaan

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air ( PETRA )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Bahagian Bekalan Air ( BBA )

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com