Info Projek

Projek

 Sewerage Non-River – Pembinaan Langat Centralised Sewage Treatment Plant (CSTP) Dan Penyambungan Rangkaian Paip Pembetungan Di Kawasan Tadahan Lembangan Sungai Langat Secara Reka & Bina

Kapasiti (PE)

920,000PE

Tarikh Milik Tapak

20/11/2015

Tarikh Siap

15/10/2021

Keterangan

LATAR BELAKANG PROJEK :

Merupakan sebahagian program greater Kuala Lumpur (GKL) / Klang Valley. Membantu menjadikan bandaraya kuala lumpur sebagai bandaraya bertaraf dunia inisiatif sewerage non river sebagai salah satu komponen GKL seperti berikut:

  • Pemulihan paip pembetungan
  • Rasionalisasi loji-loji kecil sediaada
  • Pembinaan loji kumbahan serantau yang lebih efisyen

 

Laying kerb in progress

Manhole construction in progress

Jacking work for pipe size 450MM in progress

Rebar and formwork 4TH lift wall dry & wet in progress

KOMPONEN/SKOP PROJEK :

  • Merasionalisasi 164 loji kecil sedia ada dan membina sebuah loji rawatan kumbahan berpusat yang berkapasiti sebanyak 920,000 penduduk setara (Population Equivalent – PE) di atas tanah seluas 7.3 hektar.
  • Membina rangkaian paip baharu sepanjang 105km melibatkan kawasan tadahan seluas 60.9km2 .
  • Membina 10 buah rangkaian stesen pam (NPS) iaitu 6 stesen pam baru dan menaik taraf 4 stesen pam sedia ada.​

BUTIRAN PROJEK : 

Tarikh Milik Tapak :  20 November 2015 

Tarikh Siap              : 15 Oktober 2021

 

 

Pautan

Status

Pembinaan

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ( NRECC )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Jabatan Alam Sekitar (JAS)

Jabatan Biokeselamatan (JBK)

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com