Iklan Pra Kelayakan Kontraktor

Iklan Pra Kelayakan Kontraktor bagi Cadangan Kerja-Kerja Membaikpulih Loji Rawatan Kumbahan Dan Rangkaian Paip Pembetungan Di Taman Seri Marina, Kuala Kedah & Taman Simpang Jaya, Simpang Empat, Kedah Darul Aman (Reka & Bina)

Tarikh Tutup : 3 April (Khamis) 12.00 tengah hari
 


Attachments