Info Projek

Projek

Pakej D47- Pembinaan Rangkaian Paip Pembetungan Di Kawasan Petaling Jaya (Utara) Di Negeri Selangor Darul Ehsan (Reka & Bina)

Kapasiti (PE)

Tarikh Milik Tapak

21/03/2013

Tarikh Siap

20/03/2017

Keterangan

Objektif

  • Mempertingkatkan kualiti Sungai Ara dan Sungai Penchala dengan kaedah merasionalisasikan dan menyahtauliah 119 buah loji rawatan kumbahan awam.
  • Aliran kumbahan daripada loji-loji tersebut akan disalirkan ke loji serantau di Pantai Dalam (KLR348 & KLR132).
  • Mempertingkatkan kecekapan pengurusan system pembetungan dalam kawasan tadahan Petaling Jaya Utara.

Skop Kerja​

  • Menjalankan kerja-kerja penyiasatan awal ( Dilapidation Survay, Utility detection, Engineering Survay and Soil Ivestigation)
  •  Merekabentuk keseluruhan sistem rangkaian paip pembetungan dan Stesen Pam. 
  • Membina rangkaian paip pembetungan, Stesen  Pam dan merasionalisasikan loji yang sediada.

 

Pautan

Status

Pembinaan

Kementerian/Jabatan

MyGOV Portal

Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ( NRECC )

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

Jabatan Alam Sekitar (JAS)

Jabatan Biokeselamatan (JBK)

Badan Berkanun Persekutuan

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Syarikat

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Indah Water Konsortium (IWK)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com